เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/64 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   8 เมษายน 2565
 2.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ 18 มีนาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 และ 18 มีนาคม 2565สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2565
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 มกราคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 28 มกราคม 2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผลหรือ สามารถ ติดต่อ ขอเอกสาร จัดส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คลิกเพื่อเข้าระบบ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2565
 4.เข้าร่วม Facebook Group รายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 3/2564 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล