เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2565
 2.กำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   31 พฤษภาคม 2565
 3.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 เมษายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 22 เมษายน2565 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2565
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล