เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

*** เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ***
  
หมายเหตุ :

สำหรับนักศึกษา
1. Username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. Password เป็น เลขประจำตัวประชาชน ในครั้งแรกที่เข้าใช้งานระบบ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
1. Username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. Password เป็น เลขประจำตัวประชาชน
*** กรณีเข้าใช้งานระบบ ผิด เกิน 3 ครั้งขึ้นไป ให้ ลองเข้าระบบใหม่อีกที หลังจาก 20 นาที เป็นต้นไป
หากทำตามขั้นตอนแล้วไม่สามารถ Login ได้ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล