เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6120103202200 : คณิตศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ค 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123101 นางสาวชลธิชา คำมาวันปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
2 65123103 นางสาวเบญจวรรณ เทียมแก้วปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
3 65123109 นางสาวพนิดา ช่วยบำรุงปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
4 65123111 นางสาวภัทร์ธีนันท์ วงศ์น้อยปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
5 65123113 นายสันต์ทศน์ คำไก่ปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
6 65123115 นางสาวบุญญิสา แซ่ท้าวปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
7 65123120 นางสาวอนุธิดา ใจเย็นปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
8 65123122 นายชุติวัฒ ใจ๋ยู้ปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
9 65123123 นายปณวัฒน์ ยะแก้วปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
10 65123125 นายอธิวัฒน์ ดาวเงินปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
11 65123126 นายอโนชา ถานาปกติ651/ค 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล