เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/วส 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65143501 นางสาวครองขวัญ ดอกดีปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
2 65143502 นางสาวปาลิตา ว่องไวปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
3 65143503 นายกรวิชณ์ นิปุณะปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
4 65143504 นางสาวธิดารัตน์ โสภาปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
5 65143505 นายปรมัติ จินดามงคลปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
6 65143508 นางสาวรุ่งฟ้า เดชวงศ์ยาปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
7 65143509 นายพฤทธิมัต จันต๊ะศิริปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
8 65143510 นางสาวจิราวรรณ มะโนเปี้ยปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
9 65143511 นางสาวศศิวรรณ สายวงศ์ปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
10 65143514 นายใหม่ วันชัยปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
11 65143515 นางสาวอนุสรา ปุ๊ดหนิ้วปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
12 65143516 นางสาวศิรินภา เชิงบรรพตปกติ651/วส 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล