เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202634 : เทคโนโลยีเว็บ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ทว 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123801 นายกฤษนัย ดีนุปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
2 65123802 นายเกียรติศักดิ์ ภัยบุญปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
3 65123803 นายสุรเชษฐ์ มูลเกี้ยวปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
4 65123804 นายจรณินทร์ ตานุนไชยปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
5 65123805 นายภาณุพันธ์ วรรณภิระปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
6 65123806 นายชนันณสรัล คำสุนทรปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
7 65123808 นายณัฐพงศ์ โรจนนิรวิทธกุลปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
8 65123809 นายธีรพงศ์ ธรรมสุนทราปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
9 65123810 นายภานุวัฒน์ ชัยชมภูปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
10 65123811 นายสิทธิกร วิไรปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
11 65123812 นางสาวนงคราญ สุขในนิเวศปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
12 65123813 นายณัชพล ทาริวงค์ปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
13 65123814 นางสาวญาดา ดวงดาวปกติ651/ทว 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล