เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6320307204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จกน 65.บธ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65628204 นางสาวเกวริน นำผลลาออก651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
2 65628205 นางสาวจิรญาภา อินทชัยปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
3 65628206 นางสาวนภัสวรรณ์ จิรเกษมพัฒน์ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
4 65628207 นายวีรชัย อัครญาณวัฒน์ลาออก651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
5 65628208 MR.Athos Augusto Lancaปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
6 65628209 นางสาวอี้ เพียว แซท โนย ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
7 65628210 นางสาวฉันทนิษฐ์ ลุงคำปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
8 65628211 นายณัฐนันท์ วิงประวัติลาออก651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
9 65628212 นายธนากร เลอเม็คร์ คิดงามปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
10 65628213 นางสาวเปมิกา มหามนตรีปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
11 65628214 นายญาณวิชญ์ อมรโรจนศิลป์ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
12 65628215 นายวรวิช หมื่นโฮ้งปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
13 65628216 นายนิรวิทย์ คำแสนปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
14 65628217 นางสาวประกายฟ้า จีระเสมานนท์ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
15 65628218 นางสาวอินทุกานต์ วงค์กิติปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
16 65628219 MR.Hongzhe Wuปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
17 65628220 MR.Keyu Liปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
18 65628221 นางสาวเอ้ มน มน ซิน ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
19 65628222 MISSHaishan Zhaoปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
20 65628223 MISSHoney Win ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
21 65628226 MISSRuishan Zhangปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
22 65628227 MISSTang Jiปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
23 65628228 MISSZhuoma Qilinปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
24 65628229 MR.Defu Menรักษาสภาพ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
25 65628230 MR.Junzhong Luoลาพัก651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
26 65628231 MR.Liang Dongลาพัก651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
27 65628232 MR.Roi Vincent Panahon Rodaปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
28 65628233 MR.Sai Kal Lyan -ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
29 65628234 MR.Sai Seng Aung Maing -ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
30 65628235 MR.Saw Kyaw San Htay ปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
31 65628236 MR.Stepan Chubenkoปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
32 65628238 MR.Wenjie Zhouปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
33 65628240 MR.Xirong Liuปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
34 65628242 MR.Zhengyu Zhangรักษาสภาพ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
35 65628243 นางสาวกัญยาพัชญ์ อุดมชัยพัฒนสินปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
36 65628244 นายHanzhong Tanปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
37 65628245 MR.Jiaxiao Zhangปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
38 65628246 MR.Yinuo Yangปกติ651/จกน 65.บธ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล