เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6580120701994 : การบริหารการศึกษา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บศ 65.ค.ด.2.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65871101 นางเยาวลักษณ์ เกษรเกศราปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล