เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6181120801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ศพย 65.ปร.ด.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65886101 นายจรัญ สุวรรณรอดปกติ651/ศพย 65.ปร.ด.2.01 
2 65886102 นางสาวจินตนาพร สวยกลางปกติ651/ศพย 65.ปร.ด.2.01 
3 65886103 นางสาวชลลดา พิพัฒน์สาครชัยปกติ651/ศพย 65.ปร.ด.2.01 
4 65886104 ร้อยตำรวจเอกชาคริส กันทะแก้วพ้นสภาพการเงิน651/ศพย 65.ปร.ด.2.01 
5 65886105 นายวชิรวิทย์ หลวงมณีวรรณ์ปกติ651/ศพย 65.ปร.ด.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล