เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6471120701804 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65866401 นายจงซิน จูปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
2 65866402 นางสาวแคทรียา อารีย์ปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
3 65866403 นางพรรณนิภา ทายะนาปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
4 65866404 นายพุฒิพงศ์ ดวงสนิทปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
5 65866405 นางสาวยุรดี สนรักษาปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
6 65866406 นางสาวระวีดาว ชุ่มมาลีปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
7 65866407 นายศิรสิทธิ์ บุบผาเพชรปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
8 65866408 นางสาวสโรชา อินสุขปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
9 65866409 นางสาวอนัญญา เมืองดีปกติ651/วจ.อ 65.ค.ม.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล