เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6170120703006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ศพย 65.ศศ.ม.2.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65856101 นายฌอร์ฌ ก็อดโฌพ้นสภาพการเงิน651/ศพย 65.ศศ.ม.2.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล