เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120703007 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ศพย 65.ศศ.ม.2.02
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65866701 นางสาวกวินธิดา ภมรภัคคีภูมิปกติ651/ศพย 65.ศศ.ม.2.02 
2 65866703 พระอานนท์ แป้นรามปกติ651/ศพย 65.ศศ.ม.2.02 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล