เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6571120703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/อ 65.ศศ.ม.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65862101 นางจิงอี เฉินปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.01 
2 65862102 นายยอ ตินปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.01 
3 65862103 นางสาวชลญาดา พรมมาลาปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.01 
4 65862104 นางสาวเยาวนุท ศรีวิชัยปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.01 
5 65862105 นายศุภวิชญ์ ตั้งกิตติเวทย์ปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล