เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6570120703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/อ 65.ศศ.ม.2.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65852101 นางสาวจิน หยางปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.1 
2 65852102 นายชิตพล แก้วกิริยาปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.1 
3 65852103 นางสาวอทิตยา ปันทะโยปกติ651/อ 65.ศศ.ม.2.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล