เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6170120702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กสฟ 65.วท.ม.2.1.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65853701 นายรัตนพล พุทธสารลาออก651/กสฟ 65.วท.ม.2.1.2 
2 65853702 นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็นพ้นสภาพการเงิน651/กสฟ 65.วท.ม.2.1.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล