เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6170120702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กสช 65.วท.ม.2.1.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65853501 นายกฤติเดช หนูเผือกพ้นสภาพการเงิน651/กสช 65.วท.ม.2.1.2 
2 65853502 นายพงษ์พันธ์ จะดาปกติ651/กสช 65.วท.ม.2.1.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล