เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กสค 65.วท.ม.2.01.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65863202 นายสุทธิพันธ์ พันธ์สุทธิปกติ651/กสค 65.วท.ม.2.01.1 
2 65863203 นางสาวอัณศยา ยาวิระพ้นสภาพการเงิน651/กสค 65.วท.ม.2.01.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล