เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กสท 65.วท.ม.2.01.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65863901 นายปราชญ์ภาวิชญ์ ดวงปันสิงห์ปกติ651/กสท 65.วท.ม.2.01.2 
2 65863902 นางสาวภรณ์วราธัญ ศรีพายัพพ้นสภาพการเงิน651/กสท 65.วท.ม.2.01.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล