เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120704922 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65864201 นางสาวกมลวรรณ รอดทัพปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
2 65864202 นางสาวกฤตภรณ์ ทาโสดปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
3 65864203 นายกสิกร เกษไชยปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
4 65864204 นายปรีดา พรหมมายนปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
5 65864205 นางสาวปวรวรรณ ดวงสนิทปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
6 65864207 นางสาวรสสุคนธ์ กุณะแก้วปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
7 65864208 นายอธิษฐ์ จวงพุ่มปกติ651/บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล