เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ส่งคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา (ด่วนที่สุด)    
ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2561 ให้ส่งคำร้องคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา กรอกรายละเอียดประจำตัว หลังจากนั้น ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาอนุมัติคำร้องในระบบ ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตและนำคำร้องฯ ส่งสำนักทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย   YONGYUTH   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2561
 2.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
 3.ประกาศ : สำหรับนักศึกษาที่ยกเลิกรายวิชา เทอม 1/2561 (ด่วนที่สุด)    
นักศึกษาที่ทำคำร้อง ขอยกเลิกรายวิชา สามารถตรวจสอบผลการขอยกเลิกรายวิชา ได้ในระบบ ได้แล้ว หากพบข้อสงสัย หรือปัญหา กรุณาติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลา ราชการ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 ตุลาคม 2561
 4.ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียน (ด่วนที่สุด)    
ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบลงทะเบียน ตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่
ประกาศโดย   งานบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กันยายน 2561
 5.ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี 1/2561    
ผลการพิจารณาขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1
ประกาศโดย   สำนักทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 สิงหาคม 2561
 6.ประกาศแนวปฏิบัติการบริหารจัดการห้องเรียน ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

CLICK HERE

ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2561
 7.ประกาศสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2561    
ผู้ที่สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ให้นำใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิตหรือบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล พร้อมทั้งให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ที่งานกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   2 สิงหาคม 2561
 8.ดาวโหลดคำร้อง    
No คำร้อง
1 แบบฟอร์มขอใช้ระบบบริการการศึกษา สำหรับ อาจารย์
2 ดาวโหลดเอกสาร สำหรับ อาจารย์ที่ปรึกษา 2561
3 ขั้นตอนการยื่นคำร้องผ่านระบบ 2561
ประกาศโดย   WINAI_KAN   วันที่ประกาศ   28 กุมภาพันธ์ 2561
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล