เมนูหลัก

   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2566
 2.ประกาศสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2566 (ด่วนที่สุด)    
สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้คลิกที่เมนู เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบ กรอกข้อมูลรายงานตัว และชำระเงิน ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2566
 3.ประกาศ : ผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สามารถติดต่อรับใบผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิที่สำนักทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบรับรองผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2566
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล